Gedragsregels toertochten bij TCVP

Inleiding:

Met enige regelmaat ontstaat er bij de leden discussie over vraagstukken, die te maken hebben met de wijze waarop toerfietsen binnen de vereniging TCVP vormgegeven wordt. Dit maakt het noodzakelijk beleidsuitgangspunten hiervoor op schrift te stellen, waardoor het mogelijk is hierop terug te vallen indien zich een discussie voordoet.

Onderstaand worden de TCVP beleidsuitgangspunten opgesomd. Jaarlijks dienen deze uitgangspunten te worden geëvalueerd.

Binnen de TCVP worden vier groepen onderscheiden:

 1. A-groep: afstand maximaal 200 km, koerssnelheid 28 km/u en hoger
 2. B-groep: afstand maximaal 140 km, koerssnelheid 25-28 km/u
 3. C-groep: afstand maximaal   80 km, koerssnelheid 20-25 km/u
 4. D-groep: afstand maximaal   40 km, koerssnelheid 20-22 km/u (als proef)

Er bestaan binnen TCVP de volgende soorten tochten:

 1. Toertocht (TT): facultatief als groep of individueel. Snelheid is ook facultatief.
 2. Pelotonstocht (PT): binnen de A-, B- of C-groep met aangepaste snelheid.
 3. Clubtocht (CT): binnen de A-, B-, C- of D-groep als groep. De snelheid wordt aangepast aan de groep. In de A-groep ‘ontploft’ de groep zo af en toe, maar er wordt op enig moment gewacht totdat de groep weer compleet is. Dit is in de A-groep een geaccepteerd fenomeen. Als om wat voor reden dan ook wordt besloten als een gezamenlijke A- en B-groep te fietsen, dan zou dit fenomeen zich ook kunnen voordoen. Moet geen probleem zijn… er wordt uiteindelijk gewacht.
 4. Avondfiets4daagse (AF4D): facultatief individueel of als groep
 5. Vossenjachten: de bedoeling is individueel, maar wordt ook in kleine groepjes gereden. Als je de groep bent kwijtgeraakt, dan heb je pech want er wordt vrijwel nooit gewacht.
 6. Anders, oa. fietsmeerdaagse: vrijwel altijd gezamenlijk als een groep. De snelheid is van tevoren bekend.

Samen uit en samen thuis in de onderscheidenlijke groepen, behalve als:

 1. een persoon of groep besluit eerder terug te gaan of een andere richting op te rijden. Daarmee maakt/maken hij/zij geen deel meer uit van de groep.
 2. een persoon alleen op zijn/haar aangeven de groep te willen loslaten. Dat kan niet als de groep te hard rijdt. Dan moet er gewoon worden gewacht.
 3. een persoon die structureel een groep ophoudt omdat de verkeerde groep is gekozen, zal worden gevraagd een volgende keer met een groep mee te rijden waarbij de snelheid lager is. Er zal dan een volgende keer ‘geen’ rekening meer met die persoon worden gehouden als het gaat om snelheid.

Wegkapiteins en riteigenaren:

De vereniging heeft een aantal wegkapiteins en riteigenaren.

De wegkapitein:

 1. Is herkenbaar aan zijn gele armband.
 2. Assisteert de riteigenaar en waarschuwt deze als er te hard wordt gereden.
 3. Houdt het gedrag van de groep in de gaten en spreekt de deelnemers aan op afwijkend gedrag zoals: in waaier rijden, afval dumpen, niet doorgeven van commando's, gebruik triatlonstuur.
 4. Is alert op de veiligheid van de deelnemers tijdens de rit, maar ook tijdens pech (bijvoorbeeld bandreparatie).

De riteigenaar:

 1. Is gastheer van zijn rit. Hij mag zich laten assisteren door een wegkapitein. Bij grotere tochten (Openings- en sluitingstocht en de Kees van Dijktocht) wordt dit door het bestuur zelfs aanbevolen.
 2. Bepaalt de route en heeft deze kort van te voren nog verkend.
 3. Bepaalt de snelheid en laat zicht eventueel informeren door de wegkapitein.

Belangrijk!!!

Voor het vertrek moet door de wegkapitein/riteigenaar worden aangegeven welk rondje zal worden gereden met welke afstand alsmede waar er gepauzeerd wordt.

Snelheid: Wanneer deze voor een individueel persoon te hoog is, dan moet deze persoon dit aangeven door te roepen. Het is ook de sociale verantwoording van degenen die achteraan rijden om dit door te geven naar voren.

Aandachtspunten:

 1. volg de raadgevingen van de wegkapiteins en/of riteigenaren op
 2. rijd niet in een waaier
 3. rijd maximaal twee aan twee
 4. rijd zoveel mogelijk rechts
 5. rijd in de groep niet in triatlonhouding
 6. geef bijzondere situaties door van voor naar achter d.m.v. roepen of armbewegingen
 7. geef bijzondere situaties door van achter naar voor d.m.v. roepen
 8. niet doortrekken na een bocht totdat iedereen door de bocht is
 9. niet doortrekken na een wegversmalling totdat iedereen de wegversmalling is gepasseerd
 10. na het passeren van een verkeerslicht met aangepaste snelheid doorrijden totdat de groep compleet is
 11. na het oversteken van een weg of kruising met aangepaste snelheid doorrijden totdat de groep compleet is

Gedragscode Racefiets:

 1. houd je aan de verkeersregels
 2. houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
 3. gebruik een fietsbel
 4. geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
 5. blijf beleefd tegen andere weggebruikers
 6. rijd altijd op het aangegeven fietspad
 7. passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid
 8. volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars
 9. gooi afval in een afvalbak

 

Toercommissie,