Handboek Veiligheid

Veiligheid: speerpunt van Toerclub Voorne-Putten

Toerclub Voorne-Putten organiseert gedurende het gehele jaar vele wielersportevenementen op de weg. Aan het organiseren van dergelijke evenementen worden steeds meer eisen gesteld. 
Ook het maatschappelijk belang komt steeds meer naar voren. Het wordt aldoor belangrijker om aandacht te schenken aan gezondheid en veiligheid. Als organisatie hebben we de zorg(plicht) om voor een optimale veiligheid te zorgen. In dat kader werkt Toerclub Voorne-Putten al enige jaren tijdens pelotons- en clubtochten met wegkapiteins en riteigenaren. Met de wegkapiteins en riteigenaren is van gedachten gewisseld en zijn afspraken gemaakt over het zo veilig mogelijk laten verlopen van een toertocht. Daarnaast hebben de wegkapiteins/ riteigenaren de clinic Veiligheid gevolgd. De resultaten van deze bijeenkomst zijn gebundeld in het “TCVP Veiligheidshandboek“. 

Belangrijk is dat de deelnemers (vooraf) goed geïnformeerd worden, zodat zij op de hoogte zijn van eventuele risico’s en hoe te handelen bij calamiteiten. Daarom adviseren we het lezen van het Veiligheidshandboek van harte aan.

Wij realiseren ons, dat dit handboek geen honderd procent garantie op veiligheid biedt. Het kan echter wel bijdragen om de veiligheid tijdens onze evenementen te vergroten. In het handboek vind je aanbevelingen, regels en tips, die te maken hebben met veilig fietsen.

We doen een dringend beroep op alle deelnemers de afspraken te respecteren en solidair te zijn met de wegkapitein en de riteigenaar. Dan blijft toerfietsen voor iedereen prettig.

Het bestuur