Riteigenaar en wegkapitein

Om de veiligheid van de deelnemers zo veel mogelijk te waarborgen wordt voor iedere toertocht een riteigenaar ingezet. De riteigenaren hebben daarvoor een opleiding gevolgd. Hij/zij bepaalt hoe de rit eruit ziet. Vanzelfsprekend de route en de snelheid, maar ook het gebruik van hesjes en het al dan niet inzetten van een wegkapitein. Vooral bij grotere tochten met veel deelnemers wordt de inzet van een wegkapitein aanbevolen.

De riteigenaar vraagt een van de wegkapiteins hem te assisteren. Zo kan hij zijn aandacht bij de route houden en heeft de wegkapitein juist oog voor het gedrag van de groep. Op deze manier hoopt het bestuur de tochten soepel en plezierig te laten verlopen en daarbij tevens een positieve bijdrage te leveren aan het imago van de racefietser.

 

Behalve over het veilig fietsen in groepsverband zijn met de wegkapiteins/ riteigenaren ook afspraken gemaakt over verdere taakonderdelen van deze groep.
Ter informatie van eenieder zetten we de taken op een rijtje.

 

De riteigenaar:

 • is gastheer/ eigenaar van de toertocht. 
 • bepaalt de route en heeft deze kort van tevoren nog verkend.
 • bepaalt de snelheid.
 • mag zich als kopman van de groep laten aflossen, maar bepaalt nog steeds de snelheid en de route.
 • regelt de koffiestop en bedankt na afloop van de pauze de uitbater.
 • regelt desgewenst de hesjes voor de voor- en achterrijders. Deze kunnen bij de Toercommissie worden aangevraagd. De hesjes graag gewassen weer retour.
 • regelt zelf een vervanger, indien hij op zijn toerdag is verhinderd.
 • zorgt ervoor, dat de presentielijst door alle deelnemers wordt ingevuld. Bijzonderheden, waaronder ongevallen dienen op het formulier te worden vermeld. Na afloop van de tocht dient de presentielijst naar de Toercommissie te worden gemaild. (Opmerking: Indien de deelnemers d.m.v. een inschrijfkaart hebben ingeschreven, behoeven de namen niet nog eens op de presentielijst te worden ingevuld.)
 • zorgt, ingeval van een bij de NTFU aangemelde tocht, voor een routebeschrijving op papier. Het bestuur zorgt voor voldoende exemplaren van de routebeschrijving.

 

De wegkapitein:

 • is herkenbaar aan zijn gele armband en assisteert de riteigenaar.
 • waarschuwt de riteigenaar bij calamiteiten en wanneer er te hard/zacht wordt gereden.
 • houdt het gedrag van de groep in de gaten en spreekt de deelnemers zo nodig hierop aan.
 • is alert op de veiligheid van de deelnemers, niet alleen tijdens de rit maar ook bij pech (band plakken) etc.