Verrassings tocht 100 km 28 juli 2024

Verassings tocht 100 km 28 juli 2024
Deze mooie tocht wordt verzorgd door;
Henk Boer en Ron Robesin

De route start …………….. waar we de auto’s parkeren.
Dit is het begin punt en het eind punt.
De route herkent vele historische plekken.
We starten via de vele polders die ons land kent,deze moesten worden drooggelegd ,dit werd ook,
Polder Steekt of Moerasland genoemd, dit zijn polders van een voormalig waterschap in een provincie.
Het waterschap was verantwoordelijk voor de vervening, drooglegging en de waterhuishouding in het gebied.

 

 

De volgende legende was een nederzetting in de provincie ………….deze plaatsnaam verwijst mogelijk naar de donkere veengrond.
Deze huidige plaats werd waarschijnlijk gesticht in het jaar 47 De grens werd vastgelegd met een reeks forten.
Het fort had een bezetting van ongeveer 300 man.
Bij het fort lag een klein dorp met een tempeltje en aan de zwaar beschoeide kanalen lagen kadewerken.
Voor de zuidoostkant van het fort lag een klein badhuis.
De Spoorlaan ligt op de plaats waar de militaire verbindingsweg lag.
Bij de Bataafse Opstand in 69 werd deze nederzetting verwoest. In 80 werd op dezelfde plaats een nieuw houten castellum gebouwd, dat in 175 in steen herbouwd werd.
Omdat de soldaten van het 30e legioen de dakpannen voor het fort hebben gemaakt lijkt het waarschijnlijk dat zij het gehele fort hebben gebouwd. Rond 275 werd het legerkamp door brand verwoest en werd het voorgoed verlaten.

We fietsen verder;
We komen vele kerken tegen. De geschiedenis van deze éénbeukige laatgotische kruiskerk met de ingebouwde toren voert terug tot het jaar 1230. Een éénbeukige kerk is een kerk zonder zijbeuken; voorbeelden daarvan zijn zaalkerken; ook schuilkerkjes hebben vaak maar één “ruimte”.Omstreeks die tijd wordt op de huidige plek de eerste kerk gebouwd die in de vijftiende eeuw door brand is verwoest.In 1673, zo leert ons de geschiedenis, werd er opdracht gegeven voor herbouw van de kerk met pastorie en een schoolhuis. Duidelijk waarneembaar is dat de kerk in die tijd is opgetrokken op de oude lage muren van de eerder verwoeste kerk.

Een drielandenpunt is een punt waar de grenzen van drie landen samenkomen. China heeft zestien drielandenpunten, meer dan enig ander land ter wereld. In Europa heeft Oostenrijk de meeste drielandenpunten: negen in totaal. Ook Nederland heeft een drie landenpunt, maar er zijn meer punten die we tegen komen b.v ;knooppunten,TOP toeristische overstappunt. Ook het punt dat wij passeren is bijzonder?


Het volgende fort is rond 1911 gebouwd. In de zomer van 1914 werden, net na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, 200.000 Nederlandse mannen opgeroepen om zich bij het leger te melden.In het oude dorpscentrum van ……. Staat het gerechts gebouw deze heeft een rijke geschiedenis. Ooit werd er recht gesproken en in 1672 zou er een historische ontmoeting hebben plaatsgevonden tussen de admiralen Tromp en De Ruyter.
De tijden zijn veranderd, maar net als eeuwen geleden is het Rechthuis een plek voor passanten om uit te rusten.
Het pand heeft meer bestemmingen gekend.
Het was hier een knooppunt van wegen (wij herkennen deze knooppunten tijdens het fietsen).
Langs het Rechthuis kon je indertijd trekschuiten zien varen.

Wij fietsen over
Een jaagpad of trekpad (ook trekweg) waar de trekschuiten vaarden, dit is een pad langs een kanaal of rivier dat werd gebruikt om schepen vooruit te trekken. Dit voorttrekken werd jagen genoemd en geschiedde bij ongunstige wind en tegenstroom. Gewoonlijk werd gejaagd door een paard met begeleider (het jagertje), maar soms gebeurde het ook met menskracht.
Grote vrachtschepen werden door meerdere paarden gejaagd.
Dit is het eerste langeafstandsjaagpad in Holland, die wij berijden met onze menskrachten.
Vroeger                          Nu

We vervolgen onze tocht en komen een heus kasteel tegen;
Het kasteel is vierkant van vorm, heeft een ophaalbrug en drie ronde en een rechthoekige toren.
De slotgracht is lange tijd gedempt geweest, maar het kasteel ligt nu weer grotendeels door water omgeven op een schiereilandje in de singel.

We naderen ons eindpunt, en hopelijk hebben jullie genoten.

Ron Robesin

Deel dit bericht: