De Vossenjacht

wintercompetitieGedurende de wintermaanden organiseren wij een aantal vossenjachten. Een vossenjacht is een combinatie van sport en spel. De afstand bedraagt ca. 40 km. De duur ca. 2 à 2½ uur. In het jaarprogramma worden de data bekend gemaakt.

 

 

 

 

 

De spelregels van een vossenjacht:

• De manier van bewegwijzering (vetkrijt, spuitkrijt, fietsknooppunten of een combinatie daarvan) is aan de organisator van de rit.
• Bij gebruik van vet- en/of spuitkrijt staat er bij vertrek een pijl in de vertrekrichting. De kleur en de vorm van de pijl gelden voor   de gehele rit.
• Indien gebruik wordt gemaakt van de fietsknooppunten krijgt iedere deelnemer een "routebeschrijving" met daarop de te volgen knooppuntnummers.
• Iedere deelnemer neemt bij de start 4 genummerde ringen mee. Deze zijn even en oneven genummerd en gekleurd. Controleer of je 4 ringen met hetzelfde nummer en kleur hebt. Het nummer goed onthouden s.v.p.
• Bij de start staat vermeld waar het eindpunt van de vossenjacht is. Controleer ook even hoeveel deelnemers er zijn (handig voor de uitzetter).
• Er zijn minimaal twee en maximaal drie controleposten. Deze worden aangegeven met het woord "controle". De "controle" is een koker, die binnen een straal van 20 meter vanaf het woord "controle" is te vinden. Hier doe je één ring per controle in.
• Tijdens de tocht vind je de tekst "zoek de vos". Deze kan zich gedurende de gehele tocht bevinden. De VOS is een koker, waarin je één ring deponeert en bevindt zich binnen een straal van 30 meter van de tekst "zoek de vos".
• Op het eindpunt van de vossenjacht geef je aan de uitzetter(s) je naam, ringnummer en eventueel de overgebleven ringen.
• Ga niet naar huis zonder je af te melden.
• Om de organisatoren van een rit ook een kans te geven op de eindoverwinning, telt bij de overige deelnemers één rit van de competitie (het minste resultaat) niet mee.

De puntentelling:

 Aankomst      Vos       1e controle  2e controle  3e controle 
1e 50 40  30  20 
2e  45  35  25  19 
3e  40  30  22  18 
4e  35  25  20  17 
5e  30  22  18  16 
6e  25  20  15  15 
7e 20  18  14  14 
8e  18  15  13  13 
9e  15  12  12  12 
10e  13  11  11  11 
11e en volgende  10  10  10  10 
Niet gevonden

 

De Vossenjachtcommissie,